Vergoedingen 2022

Voor meer informatie over vergoedingen kijkt u op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Bent u in 2022 verzekerd bij Menzis en heeft u fysiotherapie nodig na een ongeval? Dan krijgt u 16 behandelingen extra vergoed als u ook een aanvullend pakket heeft (deze 16 behandelingen krijgt u naast het aanvullende pakket). Hiervoor moet u een digitale aanvraag voor fysiotherapie doen via de website van Menzis: https://www.menzis.nl/web/toestemming-aanvragen-fysiotherapie-ongeval

Bent u verzekerd bij Menzis en heeft u een chronische indicatie (ontstaan in 2022) voor fysiotherapie? Dan krijgt u in 2022 fysiotherapie vanaf de 21e keer vergoed uit het basispakket.  Als u een aanvullend pakket heeft worden de eerste 20 behandelingen per chronische indicatie vergoed door Menzis, ook als uw aanvullende pakket geen 20 keer dekt.