Leefstijlinterventie

Wat houdt gecombineerde leefstijlinterventie in?

Een gecombineerde leefstijlinterventie is gericht op het verminderen van overgewicht, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het helpt bij gedragsverandering om zo de gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Het programma COOL staat voor coaching op leefstijl en dit programma wordt vergoed door de basisverzekering zonder dat hierbij het eigen risico wordt aangesproken. COOL is een tweejarig programma waarbij u door middel van één op één gesprekken en groepsessies samen met mede-deelnemers bezig gaat met onderwerpen als voeding, beweging, slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid.