Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie kan ondersteuning bieden wanneer er sprake is van lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen. Behandeldoelen kunnen bestaan uit het veranderen van factoren die de klacht in stand houden, het (leren) toepassen van ontspanningsvaardigheden, verbeteren van het adempatroon, het leren aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.